ขั้นตอนการขอ อย. ออนไลน์ ทำง่าย ได้ไว

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และรัฐวิสากิจชุมชนมักมีปัญหาเรื่องเลขทะเบียน อย. ที่ใช้ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีความยุ่งยาก ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า แต่ในปัจจุบันการขอ อย. ไม่ได้เป็นเรื่องยาก ซับซ้อน น่าปวดหัวอีกต่อไป เพราะผู้ประกอบการสามารถขอ อย.. ผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยมีขั้นตอนการขอ อย. ออนไลน์ไม่กี่ขั้นตอน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ติดต่อขอยื่นจดเลข อย. ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หลายหน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัด

ผู้ประกอบการสามารถหาดำเนินการยื่นขอ ผ่านทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือในระบบที่เรียกว่า “e-Submission” 

ก่อนจะไปดูขั้นตอนการขอ อย. ออนไลน์ เรามาดูความหมายของเครื่องหมาย อย. ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจของคุณบ้าง

เครื่องหมาย อย. คืออะไร?

เป็นเครื่องหมายที่ไว้ใช้เพื่อแสดงหรือบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า สินค้าที่เราซื้อมานั้นจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ โดยเครื่องหมาย อย. นอกจากจะใช้กับอาหารและยา ก็ยังสามารถใช้ได้กับอาหารควบคุม เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย ได้อีกด้วย

ประโยชน์ของเครื่องหมาย อย .

การขอ อย. นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความน่าไว้วางใจแก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย

 1. กรณีเกิดอันตรายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง และสามารถเรียกร้องให้ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับ สัญลักษณ์ อย. ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 3. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสาระบบของ อย. จะมีการตรวจสอบ และเฝ้าระวังปัญหา หรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด เมื่อมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อีกด้วย
 4. เป็นการส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่าย

ระบบ e-Submission ดีอย่างไร?

 • ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าหลายวัน
 • ยื่นคำขอผ่าน Internet ได้ 24 ชั่วโมง
 • สามารถติดตามผลการพิจารณาผ่านระบบตลอด 24 ชั่วโมง
 • ลดปริมาณเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการยื่นขออนุญาตโดยการอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบ

ขั้นตอนการขอ อย. ออนไลน์

การขอ อย. ในระบบ e-Submission จะต้องมีการยืนยันว่าผู้ประสงค์ใช้งานเข้าระบบออนไลน์ เป็นผู้มีอำนาจตามใบอนุญาตจริงหรือได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินแทนได้มากน้อยเพียงใด

 • เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนยื่นขอ อย. ออนไลน์ 

เมื่อได้ username และ password เข้าระบบ e-Submission จะสามารถยื่นขอ อย. ออนไลน์ได้ โดยมีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมต่าง ๆ และขั้นตอนในการดำเนินการแบ่งออกเป็น กรณีผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 5 รายการต่อ 1 คำขอ และกรณีผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการต่อ 1 คำขอ โดยเข้าใช้งานระบบแบบฆอ.1 สำหรับแบบคำขอโฆษณาอาหารต่อระชาชนทั่วไป และแบบฆอ.3 สำหรับภาพและข้อความโฆษณา

สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ (OPEN ID) ได้ที่เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ www.egov.go.th

– ยื่นเอกสารขอเปิดสิทธิ์ใช้งานระบบ e-submission ได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ (ยื่นแค่ครั้งเดียว จนกว่าหนังสือมอบอำนาจจะหมดอายุ และมีอายุ ไม่เกิน 1 ปี) รอเจ้าหน้าที่อนุมัติเปิดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ภายใน 1-5 วันทำการ

-เมื่อเข้าสู่ระบบ e-Submission เพื่อเลือกข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์คำขอ จากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตในไฟล์คำขอ กรอกข้อมูลในไฟล์คำขอ และอัพโหลดข้อมูลเข้าระบบ

-เมื่อคำขอเข้าสู่การพิจารณาของเจ้าหน้าที่  จะได้ “เลขรับคำขอ” เพื่อใช้ในการติดตามสถานะคำขอ

-เมื่อผู้ยื่นทำการอัพโหลดเอกสารเข้ามาในระบบแล้ว ในช่อง “สถานะ” ของตาราง “รายการคำขอ” จะแสดงสถานะของคำขอให้ผู้แจ้งทราบความคืบหน้า

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอ อย. แต่ไม่สะดวกทำด้วยตนเอง สามารถติดต่อบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด เราให้บริการรับจด อย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย. ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย. เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

บทความอื่น ๆ

 • All Post
 • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.