วิธีขอ License per Invoice (LPI)

การนำเข้าสินค้าบางชนิด หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพจากประเทศอื่นอาจเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ให้ผลกำไรและคุ้มค่า แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายและความเสี่ยงเช่นกัน ก่อนทำการตลาดและขายสินค้านำเข้าสิ่งแรกที่คุณต้องทำ คือ ขอ LPI เพื่อแสดงถึงการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านศุลกากร

ในบทความต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ License Per Invoice อย่างละเอียด ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่กำลังค้นหาข้อมูล ได้รู้ถึงขั้นตอนวิธีการขอ LPI อย่างถูกต้อง

License Per Invoice คืออะไร

License Per Invoice หรือ LPI คือใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือเรียกอย่างย่อว่าเป็นหนังสือรับทราบการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร ตามที่ปรากฎเป็นรายการในเอกสาร กำกับสินค้า (Invoice) (แต่ละครั้งที่นำเข้า) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกให้ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อใช้ประกอบในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านพิธีการทางศุลกากร

ทำไมจึงต้องมี LPI

License per Invoice (LPI) ช่วยให้กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากรง่ายขึ้น โดยบอกรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า รวมถึงความถูกต้องของใบอนุญาตนำเข้า ข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณ ฯลฯ 

License per Invoice ขอได้อย่างไร

การขอ License per Invoice (LPI) มี 2 ช่องทาง คือ

 1. ยื่นขอ ณ สำนักด่านอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมอาหารและยา กระทรวง สาธารณสุข
 2. ยื่นขอผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม e-Logistics ของ MSW งานด่านอาหารและยา

เอกสารที่จำเป็นประกอบการยื่นขอ LPI ประกอบด้วย

 1. รายละเอียดของสินค้าที่จะนำเข้าบันทึกใน Excel file ตาม Excel template ที่ อย. กำหนด
 2. เอกสารประกอบการนำเข้าบันทึกใน pdf file ได้แก่ ใบบัญชีราคาสินค้า (Invoice) Packing list ใบรับรองผลวิเคราะห์พร้อมใบแปล (กรณีนำเข้ายาแผนปัจจุบัน และเภสัชเคมีภัณฑ์) ใบรับรองสถานที่ผลิต (กรณีนำเข้าอาหารที่กฎหมายกำหนดให้มีใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร) เป็นต้น

กระบวนการยื่นขอ LPI

กระบวนการยื่นขอ LPI ของผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ คล้ายกับการขอ อย. ทั่วไป การออก License per Invoice ของ อย. โดยสำนักด่านอาหารและยานั้น จะกระทำผ่านระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของ อย. เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักด่านอาหารและยาได้ออก LPI แล้ว จะส่ง LPI ดังกล่าวในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมศุลกากรเพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้นำเข้าสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรต่อไปได้โดยเร็ว ดังนี้

 • ผู้นำเข้า แจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะนำเข้าใบอนุญาตของสินค้านั้น
 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (License per Invoice : LPI)

สินค้าที่ต้องมี LPI

ณ ปัจจุบันสินค้าที่อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ที่ต้องมี LPI ได้แก่ เครื่องสำอาง ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยา (ยกเว้นยาสมุนไพร) ซึ่งเป็นการกำหนดร่วมกันระหว่าง อย. กับกรมศุลกากร โดยใช้พิกัดรหัสสถิติศุลกากรเป็นตัวกำหนด ซึ่งกรมศุลกากรจะประกาศพิกัดรหัสสถิติของสินค้า ที่ต้องมี LPI ทุกวันที่ 15 ของเดือน และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ข้อดีของการมี LPI

 • มีคุณค่าและความแตกต่าง

การนำเข้าสินค้าสามารถเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและอ่อนไหวต่อราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจัดการกับสินค้าได้ไม่ดี ไม่มีการขอ อย. หรือขอ LPI อาจทำให้ลูกค้าไม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ดังนั้นต้องนำเสนอคุณค่าและความแตกต่างให้กับลูกค้า และแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือมีการทำเอกสารผ่านศุลกากรอย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

 • สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ

การนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ ด้วยการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น แหล่งกำเนิด ข้อมูลจำเพาะ ใบรับรอง และการรับประกัน ตลอดจนการขอ อย.

 • ช่วยปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบ

การนำเข้าสินค้าอาจได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบ ในอดีตการนำเข้าสินค้าอาจไม่เข้มงวดเท่ากับปัจจุบัน ในโลกที่เปลี่ยนเปลี่ยนการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญ อะไรที่ทำได้ในเมื่อก่อนอาจไม่ส่งผลดีในปัจจุบัน ดังนั้นคุณต้องมีความยืดหยุ่นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการขอ อย. ให้กับผลิตภัณฑ์ การขอเอกสาร License per Invoice เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ

ผู้ประกอบการที่ต้องการขอ LPI ทางบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด รับจดอย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย. ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย. เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

บทความอื่น ๆ

 • All Post
 • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.