อาหารและยาที่ต้องมีเครื่องหมาย อย.

การนำเข้ายา อาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เข้ามาในประเทศไทย จะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย (อย.) โดยกำหนดให้ผู้นำเข้าและผู้ผลิตในประเทศไทยต้องได้รับอนุมัติจากอย.ก่อน 

ในบทความต่อไปนี้จะกล่าวถึง ความสำคัญของ อย.อาหารและยา ทั้งกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ว่าผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างจะต้องขอ อย. กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเป็นแนวทางในการจำหน่ายและบริโภคอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

เครื่องหมาย อย. คืออะไร?

อย. หรือ FDA ย่อมาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration) เป็นสัญลักษณ์แสดงไว้ให้ผู้บริโภคได้รู้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต หรือการนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

อย. อาหารและยา ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญสำคัญของผู้ขายและผู้บริโภค ในมุมมองของผู้ขายขอ อย. เพื่อการันตีคุณภาพว่าอาหารและยาเหล่านั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่ามีคุณภาพ และความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ขณะเดียวกันในมุมมองของผู้บริโภค เครื่องหมาย อย. สื่อถึงความปลอดภัย เมื่อบริโภคหรือนำไปใช้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสถานที่และชื่อบริษัทที่ทำการผลิตหรือจดแจ้งได้ สามารถรับสิทธิคุ้มครอง จากคณะกรรมการอาหารและยาได้ หากเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่มี อย.

อาหารและยาที่ต้องมีเครื่องหมาย อย.

 • อาหาร เช่น น้ำดื่ม น้ำมันพืช อาหารสำเร็จรูป ที่อยู่ในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท แสดงเลขสารบบอาหาร โดยมีตัวเลข 13 หลักในเครื่องหมาย อย.
 • ยา ที่มีลักษณะเป็นยาเม็ด ยาน้ำ ยาทา ยาฉีด มีสรรพคุณใช้รักษาโรคชนิดต่าง ๆ เป็นต้น แม้ว่ายาต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียนก่อนการผลิตยา นำเข้ายา แต่การแสดงเลขทะเบียนตำรับยาไม่ต้องแสดงในเครื่องหมาย อย.

การจำแนกประเภทอาหาร

ภายใต้พระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช 2522 มีการจัดประเภทอาหารเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะ

เป็นอาหารที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคมากที่สุดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เนื่องจากเป็นอาหารสำหรับผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยง

 • นมผงสำหรับทารก
 • อาหารสำหรับทารก
 • อาหารเสริมสำหรับทารก และเด็กเล็ก
 • วัตถุเจือปนอาหาร
 • อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

กลุ่มที่ 2 อาหารกําหนดคุณภาพ หรือมาตรฐาน

 • เครื่องดื่มเกลือแร่, ชา, ชาสมุนไพร, กาแฟ, น้ำนมถั่วเหลือง, น้ำแข็ง, น้ำดื่ม, น้ำแร่ธรรมชาติ
 • น้ำมันถั่วลิสง, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันปาล์ม, ซอสถั่วเหลือง, น้ำมันและไขมัน, น้ำมันเนย, เนย, เนยแข็ง, เนยเทียม, เนยใส
 • เกลือบริโภค, ข้าวเติมวิตามิน, ไข่เยี่ยวม้า, ครีม, ช็อกโกแลต, ซอสบางชนิด, น้ำส้มสายชู, น้ำปลา, น้ำผึ้ง, แยม, เยลลี มาร์มาเลด, อาหารกึ่งสำเร็จรูป, น้ำเกลือปรุงอาหาร
 • เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, นมโค, ผลิตภัณฑ์ของนม, ไอศกรีม
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กลุ่มที่ 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก

เป็นอาหารที่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการหลอกลวงผู้บริโภคจึงต้องมีการบังคับให้แสดงฉลากควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 • อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
 • อาหารฉายรังสี
 • อาหารดัดแปรพันธุกรรม
 • วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี, หมากฝรั่งและลูกอม, ขนมปัง, ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, แป้งข้าวกล้อง, ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, วัตถุแต่งกลิ่นรส, อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
 • อาหารใหม่

กลุ่มที่ 4 อาหารทั่วไป

 • สัตว์ และผลิตภัณฑ์ 
 • พืช และผลิตภัณฑ์ 
 • แป้ง และผลิตภัณฑ์ 
 • เครื่องเทศ 
 • สารสกัดสารสังเคราะห์จากพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบเครื่องปรุงรส 
 • สารอาหาร 
 • น้ำตาล 
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับทำอาหารชนิดต่างๆที่ยังไม่พร้อมบริโภค

การจำแนกประเภทยา

พระราชบัญญัติยาฉบับที่  3  พุทธศักราช 2522  ได้จำแนกประเภทของยา เป็น 5 ประเภท ได้แก่

1 ยาแผนปัจจุบัน  หมายถึง ยาที่ใช้รักษาโรคแผนปัจจุบันทั้งในคนและสัตว์ เช่น ยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ เป็นต้น

2 ยาแผนโบราณ  หมายถึง  ยาที่ใช้รักษาโรคแผนโบราณทั้งในคนและสัตว์ ยาชนิดนี้จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแผนโบราณอย่างถูกต้อง เช่น ยามหานิลแท่งทอง ยาธาตุบรรจบ ยาเทพมงคล ยาเขียวหอม เป็นต้น

3 ยาอันตราย  หมายถึง  ยาที่ต้องควบคุมการใช้เป็นพิเศษ เพราะหากใช้ยาประเภทนี้ ไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่น ยาปฏิชีวนะชนิดต่าง ๆ ยาจำพวกลดความดันเลือด ยาจำพวกแก้คลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น

4 ยาสามัญประจำบ้าน หมายถึง ยาทั้งที่เป็นแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาธาตุน้ำแดง ยาขับลม ยาเม็ดซัลฟากัวนิดีน ยาระบายแมกนีเซีย ดีเกลือ ยาเม็ดพาราเซตามอล เป็นต้น

5 ยาสมุนไพร  หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ หรือแร่ ซึ่งยังไม่ได้นำมาผสม หรือเปลี่ยนสภาพ เช่น ว่านหางจระเข้ กระเทียม มะขาม มะเกลือ นอแรด เขี้ยวเสือ ดีงูเหลือม ดีเกลือ สารส้ม จุนสี เป็นต้น

สำหรับผู้ใดที่ต้องการขอ อย. อาหารและยา ทางบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด รับจดอย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย. ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย. เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

บทความอื่น ๆ

 • All Post
 • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.