หลักเกณฑ์สำหรับสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง อย

ความสำเร็จของธุรกิจเครื่องสำอางล้วนขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุณภาพสูง ไม่ว่าคุณจะมีไลน์เครื่องสำอางขนาดใหญ่หรือธุรกิจสกินแคร์เล็ก ๆ ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่บ้าน การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์สำหรับสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง อย. จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก

แบรนด์ความงามหลายแห่งกังวลเรื่องการขอ อย. และบางคนอาจมองว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนแทนที่จะเป็นแหล่งข้อมูลเชิงบวกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แท้จริงแล้ว อย. เป็นมากกว่าแค่ความปลอดภัยและการปนเปื้อน แต่เป็นเรื่องของการรับรู้และมีความสามารถในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์เพิ่มขึ้นในที่สุด 

บทความต่อไปนี้จะอธิบายว่า อย. เครื่องสำอางคืออะไร เหตุใดจึงมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ กฎระเบียบและมาตรฐานสากลสำหรับสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

อย. เครื่องสำอาง คืออะไร?

อย. เครื่องสำอางเกี่ยวข้องกับชุดแนวทางที่ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง อย. ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเครื่องสำอางผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอ คำว่า “เครื่องสำอาง” ในที่นี้หมายถึงสินค้าหรือวัสดุที่มีจุดประสงค์เพื่อ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทำความสะอาด ดูแลใบหน้าหรือร่างกายของคนเรา มีตั้งแต่เครื่องสำอางและน้ำหอมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่ ลิปบาล์ม เจลอาบน้ำ ครีม โลชั่น แป้งทาตัว และผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม 

ซึ่ง อย. จะมี GMP เครื่องสำอาง หรือ GMP Cosmetic คือเครื่องหมายที่แสดงถึงมาตรฐานรับรองการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของกระทรวงสาธารณสุข เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปปรับใช้และปฏิบัติให้ถูกต้องในโรงงานผลิตเพื่อให้ได้เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ

โดยโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ หรือโรงงานขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน จะต้องขอ อย. เพื่อรับการตรวจสอบประเมิน และขึ้นทำเบียน สถานประกอบการเครื่องสำอางตามแนววิธีการในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียนหรือ  (ASEAN COSMETIC GMP)

ASEAN Cosmetic GMP คืออะไร?

เนื่องจากการค้าโลกมีการแข่งขันสูงขึ้น ภูมิภาคอาเซียนจึงพยายามสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า ในปี พ.ศ. 2546 ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความจำเป็นในการวางระเบียบข้อบังคับเป็นมาตรฐานร่วมกัน และตกลงที่จะทำงานร่วมกันหลังจากลงนามในข้อตกลงในโครงการกำกับดูแลเครื่องสำอางที่สอดคล้องกันของอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและแบ่งปันความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวกในการค้าและนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายในประเทศเหล่านี้และประเทศอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็รับประกันความปลอดภัย คุณภาพ และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งหมด

ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางถูกนำมาใช้ในสิงคโปร์ในปี 2551 ในชื่อ ASEAN Cosmetic Directive (ACD) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศในอาเซียนเพื่อประสานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อสร้างตลาดร่วมกันและลดอุปสรรคทางเทคนิคในการค้าในภูมิภาคและประเทศอื่น ๆ

บริษัทเครื่องสำอางที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง อย. มีมาตรฐาน ส่วนผสมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยต่อการใช้งานและไม่มีสารที่ห้ามใช้ ในแง่ของกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องสำอางภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน บริษัทเครื่องสำอางที่ประสงค์จะวางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในตลาดอาเซียนจะต้องขอ อย. กับหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นรายบุคคล ณ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านกระบวนการแจ้งเตือนออนไลน์ สำหรับ การอนุมัติก่อนวางตลาด

การจัดสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (GMP)

การขอ อย. สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ควรตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณที่อยู่อาศัย

 1. ขนาดของห้องแต่ละห้องไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับปริมาณการผลิตและการจัดเก็บ
 2. ทุกห้อง หรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องสำอางสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ รวมถึงสัตว์และแมลง เช่น กรณีเป็นห้องอากาศปกติให้ใช้พัดลมดูดอากาศและต้องผ่านแผ่นกรองฝุ่น เป็นต้น
 3. ทุกห้อง หรือพื้นที่ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ และมีระบบการหมุนเวียนของอากาศที่เหมาะสม ไม่ร้อน อบอ้าว
 4. ห้องน้ำ หรือห้องส้วมต้องอยู่ภายนอกโรงงาน นอกอาคารผลิต
 5. ต้องมีการบำบัดน้ำที่ใช้แล้ว ก่อนปล่อยลงท่อสาธารณะ
 6. ห้องปฏิบัติการทางเคมีควรแยกออกจากพื้นที่การผลิต
 7. ห้องตรวจสอบเอกลักษณ์ หรือตรวจสอบทางกายภาพ สามารถอยู่ภายในพื้นที่การผลิตได้
 8. น้ำที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางต้องเป็นน้ำที่สะอาด ดื่มได้

การขอ อย. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ GMP เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพซึ่งรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตอย่างสม่ำเสมอและควบคุมให้ได้มาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ด้วยหลักเกณฑ์ GMP นี้จะ ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ผิดพลาด

สำหรับใครที่ต้องการขอ อย. สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ทางบริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด รับจด อย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย. ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย. เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

 ที่มาข้อมูล :

 • https://www.newdirectionsaromatics.com/blog/articles/everything-you-should-know-about-cosmetic-gmp.html

บทความอื่น ๆ

 • All Post
 • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.