5 เหตุผลว่าทำไมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีความสำคัญสำหรับสตาร์ทอัพ

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากเครื่องหมายการค้าและการขอ อย. โดยถือว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นผลิตภัณฑ์จริงที่น่าเชื่อถือ มีมาตรฐานความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การผลิต และการนำเข้า

อย่างไรก็ตาม บริษัทยักษ์ใหญ่ต่าง ๆ ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการเชื่อมโยงแบบผูกขาดระหว่างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงแค่คิดชื่อ เครื่องหมาย การออกแบบ หรือสำนวนที่สอดคล้องกับแนวคิดผลิตภัณฑ์ของตนเท่านั้น แต่ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกด้วย ทำให้เกิดคำถามว่าเครื่องหมายการค้าเอื้อต่อความสำเร็จของสตาร์ทอัพและประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระยะยาวได้อย่างไร

เครื่องหมายการค้าคืออะไร?

เครื่องหมายการค้า คือ สัญลักษณ์ โลโก้ สโลแกน แสตมป์ แบรนด์ เครื่องหมาย คำที่จดทะเบียน หรือจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ ช่วยแยกแยะสินค้าและบริการจากบริษัทอื่น ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มี 4 ประเภท ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark)

 คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น

2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark)

คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดง ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น

3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)

คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น

4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark)

 คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น

5 เหตุผลว่าทำไมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีความสำคัญสำหรับสตาร์ทอัพ

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กบางรายคิดว่าเครื่องหมายการค้ามีไว้สำหรับแบรนด์ระดับโลกเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว ธุรกิจทุกขนาดควรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขอ อย. เพื่อการันตีคุณภาพ สร้างตัวตน และป้องกันการเลียนแบบ ต่อไปนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะสตาร์ทอัพควรจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1. สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์

เครื่องหมายการค้าช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพได้รับความปลอดภัย ทำให้บริการและผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง และกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าช่วยยังช่วยป้องกันไม่ให้คู่แข่งคัดลอกหรือขโมยแบรนด์อีกด้วย

2. เป็นแรงจูงใจ

สิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพคือการรักษาชื่อเสียงเชิงบวก หากธุรกิจรักษาชื่อเสียงได้ดี ผู้คนก็มีแนวโน้มที่จะร่วมงานด้วย สิ่งนี้จะมีผลมากยิ่งขึ้นเมื่อเกี่ยวข้องกับการขยาย ในสตาร์ทอัพนั้น จำเป็นต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้นหากบริษัทตั้งใจที่จะเติบโต สิ่งนี้นำมาซึ่งความจำเป็นด้านงบประมาณ ทำให้เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญเมื่อได้รับสินเชื่อทางธุรกิจ

3. การคุ้มครองทางกฎหมาย

การไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะทำให้ธุรกิจถูกฟ้องร้องจากบริษัทที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อ เครื่องหมาย สโลแกน หรือการออกแบบเดียวกัน หากสิ่งนั้นเกิดขึ้น ธุรกิจจะถูกบังคับให้จัดการกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้น เช่น แคมเปญ เนื้อหาของเว็บไซต์ และในส่วนใหญ่ เอกลักษณ์ของแบรนด์

4. ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เมื่อธุรกิจสตาร์ทอัพเติบโตและขยายตัว การใช้เครื่องหมายการค้าในกลยุทธ์การตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยส่งเสริมการจดจำแบรนด์และดึงดูดผู้บริโภคให้มากขึ้น เมื่อสตาร์ทอัพได้รับชื่อเสียงในเชิงบวกสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน ผู้บริโภคจะเชื่อมโยงเครื่องหมายการค้ากับวิธีการดำเนินธุรกิจ เครื่องหมายการค้ามีประโยชน์อย่างมากเมื่อธุรกิจต้องการ - กระจายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขยายสาขาเป็นแฟรนไชส์ผ่านการออกใบอนุญาต เพิ่มมูลค่าด้วยการขาย

5. สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

เครื่องหมายการค้าช่วยให้ธุรกิจสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องหมายการค้าคือสิ่งแรกที่ลูกค้าจะค้นหาในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest เป็นต้น เมื่อมีปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สูงขึ้นจะส่งผลให้มีลูกค้ามากขึ้น และเป็นที่รู้จักในแบรนด์มากขึ้น

ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ช่วยให้บริษัทน้องใหม่สามารถรับมือกับผลกระทบจากตลาดได้ด้วยการสวมเกราะป้องกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าธุรกิจสตาร์ทอัพมีตัวตน ช่วยให้ธุรกิจแยกแยะผลิตภัณฑ์หรือบริการของคู่แข่งได้ และยังสามารถใช้เป็นอาวุธทางกฎหมายในการต่อสู้กับการละเมิดได้อีกด้วย แม้ว่ากระบวนการจดเครื่องหมายการค้าอาจซับซ้อนและใช้เวลานาน แต่ปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งง่าย สะดวก และประหยัดเวลา

ติดต่อ เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด รับจดอย. และให้บริการเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย. ให้กับลูกค้าโดยทางเราจะดูแลให้ทั้งหมด ในเรื่องของการยื่นเอกสาร การติดต่อประสารงานกับเจ้าหน้าที่ และให้คำแนะนำ ให้กับลูกค้าได้เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ ขอ อย. เพื่อที่ลูกค้าได้คลายข้อสงสัย ในทุกส่วนของรายละเอียด ทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ https://ขออย.com

บทความอื่น ๆ

  • All Post
  • ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท เอฟดีเอ สตอรี่ จำกัด
ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเป็นเวลา 5 ปีทางเรามีความชำนาญในเรื่องขอ อย.

ติดต่อเรา

© 2022 by ขออย.com. All right reserved.