บริการทำบัญชี

บริการ ด้านบัญชี

บริการด้านบัญชี ที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ มากมาย

Start up

3,490 THB

per month

 1. 1-30 บิล
 2. ยื่น ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภงด.30
 3. จัดทำภาษีซื้อและขายรายเดือน
 4. เพิ่มและลดพนักงานประกันสังคม
 5. จัดทำประกันสังคมรายเดือน

Medium

6,000 THB

per month

 1. 31-70 บิล
 2. ยื่น ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภงด.30
 3. จัดทำภาษีซื้อและขายรายเดือน
 4. เพิ่มและลดพนักงานประกันสังคม
 5. จัดทำประกันสังคมรายเดือน

Premium

9,500 THB

per month

 1. 70-150 บิล
 2. ยื่น ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภงด.30
 3. จัดทำภาษีซื้อและขายรายเดือน
 4. เพิ่มและลดพนักงานประกันสังคม
 5. จัดทำประกันสังคมรายเดือน

งานบัญชีคุณภาพ

หมดกังวัลกับปัญหา พนักงานบัญชีเข้าออกบ่อย เราพร้อมให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพเพื่องานบัญชีที่ถูกต้อง ไร้ข้อผิดพลาด

เริ่มบริการเลย

นำเสนองบการเงินรายเดือน

ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อการวัดผลการดำเนินงาน การวางแผน และการตัดสินใจอย่างทันท่วงที

ปรึกษาเรา

ค่าบริการที่ยืดหยุด

เรามีอัตราค่าบริการที่ยืดหยุ่น และเหมาะสมสำหรับกิจการขนาดเล็กและธุรกิจจัดตั้งใหม่

สอบถามราคา

บริการ ด้านบัญชี

เปลี่ยนจากผู้ทำบัญชีอิสระ มาเป็นสำนักงานบัญชี เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า ในราคาที่เหมาะสม

1

มืออาชีพ ถูกต้อง ไร้ข้อผิดพลาด

เรามีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เป็นระบบ และมีมาตรฐานสากลควบคุมทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

4

วิเคราะห์ สรุปปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข

บริการวิเคราะห์ สรุปปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2

ให้คำปรึกษา วางแผน และแนะนำ

เราจะให้คำปรึกษาในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น การวางแผนภาษี การจัดการต้นทุน การบริหารกระแสเงินสด และการปฏิบัติตามกฎหมาย

5

ครบครัน คุ้มค่า

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

3

สำนักงานบัญชีดิจิทัล ยุคใหม่ ทันสมัย

ช่วยให้ท่านสามารถส่งมอบรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา และสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

6

หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

เรามีหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย

1

มืออาชีพ ถูกต้อง ไร้ข้อผิดพลาด

เรามีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เป็นระบบ และมีมาตรฐานสากลควบคุมทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

2

ให้คำปรึกษา วางแผน และแนะนำ

เราจะให้คำปรึกษาในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี เช่น การวางแผนภาษี การจัดการต้นทุน การบริหารกระแสเงินสด และการปฏิบัติตามกฎหมาย

3

สำนักงานบัญชีดิจิทัล ยุคใหม่ ทันสมัย

ช่วยให้ท่านสามารถส่งมอบรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา และสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว

4

วิเคราะห์ สรุปปัญหา เสนอแนวทางแก้ไข

บริการวิเคราะห์ สรุปปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5

ครบครัน คุ้มค่า

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

6

หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม

เรามีหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย

ลูกค้า ที่ไว้ใจเรา

ลูกค้าพูดถึงเรา อย่างไร